Pakiet wierzytelności - C&M Commercial Investments S.A.

Pakiet wierzytelności - C&M Commercial Investments S.A.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym C&M Commercial Investments S.A. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 124/21 sprzeda pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 519.541,88 zł za cenę nie niższą niż 779,31 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 31/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2024 r. na adres kancelarii syndyka.
Obowiązuje regulamin konkursu ofert, wymagana wpłata wadium.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty do kancelarii syndyka w wyznaczonym terminie, syndyk zarządzi licytację, która odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 18 lipca 2024 roku o godz. 12:30.

Podpisanie umowy do 18 września 2024 r. W przypadku nieprzystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, oferta przestaje wiązać syndyka.

>>>> Regulamin konkursu ofert i aukcji

>>>> Załącznik – wykaz należności 

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.