Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie

Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, gm. Wielgie

W postępowaniu upadłościowym C&M Commercial Investments S.A. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 124/21 Syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności zespołu nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiący działki ewid. nr 241/9, 241/1 i 241/6 o łącznej pow. 21,6398 ha wraz z prawem własności budynków, znajdujących się we wsi Piaseczno, gm. Wielgie, pow. Lipnowski, woj. Kujawsko – pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod numerem: WL1L/00025819/1, WL1L/00008042/8, WL1L/00026094/9 za cenę nie niższą niż 1.199.127,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych) netto,

b) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewid. nr 299 i 300 o łącznej powierzchni 0,1200 ha położonej we wsi Teodorowo, gm. Wielgie, pow. Lipnowski, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00002870/9 za cenę nie niższą niż 2.398,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) netto,

c) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 140 o łącznej powierzchni 0,6800 ha położonej we wsi Piaseczno, gm. Wielgie, pow. Lipnowski, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00025819/1 za cenę nie niższą niż 17.638,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych) netto,

d) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 64/1 o łącznej powierzchni 0,1300 ha położonej we wsi Teodorowo, gm. Wielgie, pow. Lipnowski, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00002870/9 za cenę nie niższą niż 2.598,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) netto,

e) własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewid. nr 114, 124 i 271 o łącznej powierzchni 1,4600 ha położonej we wsi Piaseczno, gm. Wielgie, pow. Lipnowski, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00025819/1 za cenę nie niższą niż 42.188,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych) netto,

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.263.949,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) netto.

Pisemne oferty należy składać do dnia 8 lipca 2024 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 124/21.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lipca 2024 roku o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.

 

Warunki przetargu i aukcji

Operat szacunkowy (nieruchomość 1)

Operat szacunkowy (nieruchomość 2)

Operat szacunkowy (nieruchomość 3)

Operat szacunkowy (nieruchomość 4)

Operat szacunkowy (nieruchomość 5)

Opinia podatkowa

 

 

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.