Nieruchomość gruntowa od Syndyka- Obrowo

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 588 obręb 0011 Obrowo o powierzchni 0,6106 ha położonej w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo, pow. toruński, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem TO1T/00118526/3,

b) udział w wysokości 39832/100000 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 470/20 o powierzchni 0,959 ha położonej w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo, pow. toruński, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której to drogi Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem TO1T/00116076/9

c) udział w wysokości 25982/100000 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 471/10 o powierzchni 0,0475 ha położonej w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo, pow. toruński, woj. Kujawsko-pomorskie, dla której to drogi Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem TO1T/00083554/3 .

Cena minimalna to: 149.086,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:30.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.