Miejsca postojowe - Warszawa, ul. Surowieckiego

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „NIKE” w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 91/21 syndyk masy prowadzi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 2/80 części we współwłasności nieruchomości lokalowej niemieszkalnej położonej w wielostanowiskowym budynku garażu wielopoziomowego (nr G-3 – garaż dwupoziomowy) w Warszawie przy ul. Surowieckiego (działka ewidencyjna nr 26/8 z obrębu 1-10-08), na podstawie którego właścicielowi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z dwóch miejsc postojowych oznaczonych nr 50 i 72 usytuowanych na górnym poziomie budynku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00445757/4, z którym to prawem związany jest udział w wysokości 2/80 części we współwłasności udziału w wysokości 160900/328870 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00442533/7 za cenę nie niższą niż 38.618,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych) netto.

2. Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 7 czerwca 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

3. Wymagane wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2024 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

 

 

>>Operat szacunkowy

>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.