Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców

Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców Lokal usługowy - Warszawa, ul. Zwycięzców

W postępowaniu upadłościowym PPI-ETC Real Estate sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej , prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 64/19 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności lokali niemieszkalnych – wraz z prawami związanymi z ich własnością – oznaczonych numerami U3 (o powierzchni 61,20 m2) objętego księgą wieczystą WA6M/00324211/8 i BG1 (o powierzchni 40,20 m2) objętego księgą wieczystą WA6M/00324210/1 usytuowanych w budynku przy ul. Zwycięzców 42 w Warszawie.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 644.373,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) netto.

Pisemne oferty należy składać do dnia 5 kwietnia 2024 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 64/19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.

Warunki przetargu i aukcji

Operat szacunkowy wraz z suplementem

Opinia podatkowa

Wideospacer

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.