Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2

Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a)Prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Poznańskiej 26 w Poznaniu o powierzchni użytkowej 58,21 m2, dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00337162/8

b)Udział w wysokości 5821/194112 udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00090195/4

Cena minimalna to 176.078,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku na adres Kancelarii syndyka.

Wymagane wadium w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Opinia podatkowa 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

>>>Wideospacer

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.