Wierzytelność RM

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1038/21 syndyk masy upadłości sprzeda:

wierzytelność w kwocie nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przysługującą Upadłemu z tytułu pożyczki opisanej w umowie z dnia 28 kwietnia 2020 roku sporządzonej w formie aktu notarialnego, Repetytorium A numer 881/2020.

1. Cena minimalna sprzedaży wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

3. Wymagane wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

4. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty w dniu 21 czerwca 2024 roku o godz. 13:00 odbędzie się licytacja.

 

>>>> Regulamin konkursu ofert termin do 19 czerwca 2024

>>> Oszacowanie wartości wierzytelności 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.