Udział 1/3 w lokalu mieszkalnym - Warszawa, ul. Toruńska

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GUp/58/2023 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/3 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 164 o powierzchni 54,00 m2, położonego przy ulicy Toruńskiej 80, w dzielnicy Targówek, w Warszawie, województwie mazowieckim, do którego to lokalu przynależy prawo wyłącznego korzystania z piwnicy o powierzchni 3,50 m2 oznaczonej nr 164 w budynku mieszkalnym przy ulicy Toruńskiej 80 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA3M/00466660/6, z którym to prawem związany jest udział w wysokości 5750/1391980 części w nieruchomości, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA3M/00003609/8.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.

Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka.

Wymagane wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 11 lipca 2024 roku o godzinie 12:00.

 

>>>Regulamin konkursu ofert.

>>>Operat szacunkowy.

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.