Pakiet wierzytelności Włodarzewska S.A.

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 208/19 syndyk masy upadłości sprzeda:

Pakiet wierzytelności przysługujących upadłej z tytułu najmu miejsc parkingowych oraz lokali użytkowych o wartości nominalnej 27.150,28 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 28/100).

Łączna cena wywoławcza pakietu wierzytelności 16.290,17 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 17/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 lipca 2024 roku o godz. 13:00.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

>>>> Regulamin konkursu ofert termin do dnia 28 czerwca 2024

>>>> Spis należności sprzedaż kwiecień 2024 bez danych

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.