Pakiet wierzytelności Włodarzewska S.A.

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 208/19 syndyk masy upadłości sprzeda:

Pakiet wierzytelności przysługujących upadłej z tytułu najmu miejsc parkingowych oraz lokali użytkowych o wartości nominalnej 27.150,28 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 28/100).

Łączna cena wywoławcza pakietu wierzytelności 21.720,22 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 22/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 15 kwietnia 2024 roku o godz. 13:00.

>>>Regulamin konkursu ofert i aukcji. 

>>>Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert i aukcji – lista należności wchodzących w skład masy upadłości Włodarzewska S.A.

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.