Nieruchomość zabudowana - Piaseczno, ul. Kwiatowa

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „NIKE” w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 91/21 syndyk masy prowadzi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,1350 ha położonej przy ul. Kwiatowej 11 w Piasecznie, stanowiącej działkę ewidencyjną 89 z obrębu nr 75 m. Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW WA5M/00014207/4 za cenę nie niższą niż 1.025.000,00 zł (słownie: jeden dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.

2. Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 7 czerwca 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

3. Wymagane wadium w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2024 roku o godzinie 11:30 w kancelarii Syndyka.

 

>>Operat szacunkowy

>>Regulamin konkursu ofert

>>Opinia podatkowa

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.