Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Duchnów

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „NIKE” w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 91/21 syndyk masy prowadzi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 5.650 m2 położonej w miejscowości Duchnów, gminie Wiązowna, powiecie otwockim, województwie mazowieckim, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 44/2 obręb 5 Duchnów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1O/00028865/9 za cenę nie niższą niż 946.500,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) netto.

2. Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 7 czerwca 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

3. Wymagane wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>Operat szacunkowy

>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.