Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie

Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie Nieruchomość gruntowa zabudowana - Józefów, ul. Skłodowskiej-Curie

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 141/22 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w miejscowości Józefów (obręb 0045) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83, o powierzchni 0,1302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00008405/1.

1. Cena wywoławcza: 3.924.493,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote).

2. Wymagane wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 września 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 8 września 2023 roku o godzinie 12:30.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.