Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Tarkawica

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/57/2024 syndyk masy upadłości sprzeda

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 936 o powierzchni 0,2882 ha, znajdującej się w Tarkawicy, w gminie Ostrówek, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00105043/9.

1. Cena wywoławcza wynosi 6.032,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100).

2. Wymagane wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 7 maja 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 9 maja 2024 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.