Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Józefów, ul. Wiązowska

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 141/22 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w miejscowości Józefów (obręb 0094) przy ul. Wiązowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 33, o powierzchni 0,2573 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00018081/6.

1. Cena wywoławcza: 2.315.266,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 235.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 września 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 8 września 2023 roku o godzinie 12:00.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.