Miejsca postojowe i komórka lokatorska - Lublin, ul. Chabrowa

Miejsca postojowe i komórka lokatorska - Lublin, ul. Chabrowa Miejsca postojowe i komórka lokatorska - Lublin, ul. Chabrowa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 113/21 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 13/54 części w prawie własności nieruchomości, stanowiącej lokal niemieszkalny o przeznaczeniu hali garażowej z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi, oznaczony numerem G1 o łącznej powierzchni użytkowej 875,25 m2, usytuowany na pierwszej kondygnacji podziemnej w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Lublinie przy ul. Chabrowej 2b, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LU1I/00336580/1 wraz z prawami związanymi, w tym z prawem do wyłącznego korzystania z 11 miejsc parkingowych oznaczonych numerami: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 29, 30, 31 i 32 oraz z komórki lokatorskiej oznaczonej numerem K-16

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 286.163,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote) netto.

Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka.

Wymagane wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert.

>>>Operat szacunkowy.

>>>Opinia podatkowa.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.