Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1

Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1 Lokal niemieszkalny od Syndyka- Poznań, Poznańska 26/1

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) Prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Poznańskiej 26 w Poznaniu o powierzchni użytkowej 65,68 m2, dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00336234/7

b) Udział w wysokości 6568/194112 udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00090195/4

Cena minimalna to 199.982,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku na adres Kancelarii syndyka.

Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:30.

>>>Opinia podatkowa 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

>>>Wideospacer

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.