Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F

Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Aluzyjna 23F

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/133/2022 Syndyk masy upadłości sprzeda:

  1. Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 313, o pow. użytkowej 49,20 m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, przy ul. Aluzyjnej 23F wraz z prawami związanymi z własnością lokalu, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00415510/8 za cenę nie niższą niż 511.881,00 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych),
  2. Udział w wysokości 26240400000/9378756300000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, z którym to udziałem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 307 na parkingu odkrytym przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00393277/1 za cenę nie niższą niż 18.383,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote),

Tj. łączna minimalna cena sprzedaży przedmiotu konkursu ofert wynosi 530.264,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote).

Mieszkanie znajduje się na zamkniętym osiedlu i składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc oraz aneksu kuchennego. W środku znajduje się również klimatyzacja. Nieruchomość jest w stanie gotowym do użytku.

1. Łączna cena wywoławcza: 530.264,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote).

2. Wymagane wadium w wysokości 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 8 marca 2024 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka dnia 12 marca 2024 roku o godz. 12:00.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

>>>Wideospacer

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.