1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne

1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne 1/6 udziału w nieruchomości zabudowanej - Miętne

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/538/2023 syndyk masy upadłości sprzeda:

1. Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 926/14 z obrębu Miętne, w miejscowości Miętne, ul. Garwolińska 22, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SI1G/00019348/6 za cenę nie niższą niż 56.844,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote) netto.

2. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 maja 2024 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

3. Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 29 maja 2024 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.