1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa

1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Wspólna Droga, Warszawa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/356/2023, syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/6 części  w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 32, o powierzchni użytkowej 47,33 m2, położonego przy ul. Wspólna Droga 6 w Warszawie, województwo mazowieckie, wraz z prawami związanymi, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00277066/1.

1. Łączna cena wywoławcza wynosi 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 grudnia 2023 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.