1/4 udziału w nieruchomości zabudowanej - Kętrzyn

1/4 udziału w nieruchomości zabudowanej - Kętrzyn 1/4 udziału w nieruchomości zabudowanej - Kętrzyn

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1426/20 Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działki ewidencyjne nr 532 (powierzchnia 6859 m2), 535 (powierzchnia 1080 m2) o łącznej powierzchni 0,7939 ha wraz z udziałem w wysokości 1/4 części w prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. Fryderyka Chopina 2 w Kętrzynie, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem OL1K/00018092/9.

1.Oferty należy składać do dnia 29 maja 2024 roku.

2.Cena wywoławcza konkursu ofert wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

3. Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatne na rachunek bankowy masy upadłości.

4. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 4 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w kancelarii Syndyka.

Jednocześnie syndyk wskazuje, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak prowadzi egzekucję z pozostałych udziałów w ww. nieruchomości.

>>>> OPERAT SZACUNKOWY

>>>>REGULAMIN KONKURSU OFERT

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.