1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne

1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości od Syndyka - Zieleniec, gm. Sadowne

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 56/17 Syndyk sprzeda:

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 141, 199, 7, 8 o łącznej powierzchni 1,7600 ha położonej w miejscowości Giżynek, gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  PL1M/00020162/1.

1. Cena wywoławcza wynosi 52.747,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 27 lutego 2024 roku kancelarii syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 29 lutego 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.