1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne

1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne 1/3 udziału w nieruchomości - Zieleniec, gm. Sadowne

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/565/2023 Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 835/1 obręb Zieleniec, gmina Sadowne, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr SI1W/00048098/4.

1. Cena wywoławcza wynosi 25.300,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 4 czerwca 2024 roku kancelarii syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 6 czerwca 2024 roku o godzinie 12:30.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.