1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy

1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Czumy

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/30/2024 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/3 części  w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 35 o powierzchni użytkowej 86,20 m2, położonego w Warszawie przy ul. Waleriana Czumy 18, dzielnica Bemowo, obszar Jelonki Północne.

1. Cena wywoławcza wynosi 239.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

2. Wymagane wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 3 czerwca 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 5 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.