1/2 udziału w nieruchomości - Piaseczno, Zielona

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/512/2022 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 359 obręb nr 2 położonej przy ul. Zielonej 17/86 w Piasecznie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00252211/5

1. Cena wywoławcza wynosi 488.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

2. Wymagane wadium w wysokości 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 maja 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 21 maja 2024 roku o godzinie 12:00

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.