1/2 udziału w nieruchomości - Legionowo, Akacjowa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. WA2M/GUp-s/199/2023 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 96/3, położonej w Legionowie przy ul. Akacjowej 4, o powierzchni 321 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WA1L/00049348/9.

1. Cena wywoławcza wynosi 98.985,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 11 kwietnia 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.