1/2 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, ul. Pługa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 161/20, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Warszawie przy ul. Adama Pługa 3, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WAIM/00309930/8.

1. Cena wywoławcza: 234.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 24.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 26 stycznia 2024 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Regulamin konkursu ofert 

>>>Operat szacunkowy 

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.