1/12 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Kwirynów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 157/22 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/12 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 402, o powierzchni 0,1060 ha, znajdującej się w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice, w miejscowości Kwirynów (obręb 0014), dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00056461/3.

1. Cena wywoławcza wynosi wynosi 46.595,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 czerwca 2024 roku o godzinie 12:30.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.