Wierzytelności od Syndyka - ZE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 604/21 sprzeda wierzytelności przysługujące upadłemu o łącznej kwocie nominalnej 34.777,02 zł. z tytułu faktur vat z lat 2016 oraz 2018

Cena minimalna sprzedaży: 1,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r. na adres kancelarii syndyka.
W przypadku wpływu więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi licytacje wśród przybyłych oferentów w dniu 21 marca o godz. 12:30
Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty co do oferowanej ceny

Podpisanie umowy do 31 marca 2023 r.

>>>>Wykaz wierzytelności do sprzedaży luty 2023

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.