Wierzytelności Face To Face Art sp. z o.o. pakiet 2

Wierzytelności Face To Face Art sp. z o.o. pakiet 2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 29/22 sprzeda:

Wierzytelności przysługujące upadłemu w kwocie nominalnej 148.500,00 EUR i 7.999,92 zł.

Cena minimalna sprzedaży: 247.868,00 zł

Obowiązuje regulamin konkursu ofert, wymagana wpłata wadium w wysokości 20.100,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 roku.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty do kancelarii syndyka w wyznaczonym terminie, syndyk zarządzi licytację, która odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 23 października 2023 roku.

Podpisanie umowy do 23 listopada 2023 roku.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Wykaz należności- załącznik do regulaminu

>>>Wycena należności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.