Wierzytelność z umowy pożyczki - od Syndyka - ML

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 490/21 sprzeda wierzytelności przysługujące upadłemu o łącznej kwocie nominalnej 201.218,69 zł

Należność wynikająca z umowy pożyczki z dnia 12.02.2018 z termin wymagalności 30.06.2018

Cena minimalna sprzedaży: 375,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 r. na adres kancelarii syndyka.

Podpisanie umowy do 16 czerwca 2023 r.

>>>> Oszacowanie wartości wierzytelności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.