Wierzytelność z tyt. pożyczki

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1038/21 sprzeda wierzytelność przysługująca upadłemu o łącznej kwocie nominalnej 100.000,00 zł. z tytułu umowy pożyczki z dnia 28.04.2020, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, sporządzonej w formie aktu notarialnego z terminem wymagalności 28.10.2020

Cena minimalna sprzedaży: 12.500,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. na adres kancelarii syndyka.
Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty co do oferowanej ceny

Podpisanie umowy do 14 kwietnia 2023 r.

>>>>   Oszacowanie wartości wierzytelności

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.