Wierzytelność z faktury VAT - od Syndyka - RW

Syndyk masy upadłości w upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 148/22 wierzytelność przysługujących Upadłemu o łącznej kwocie nominalnej 45.000,00 zł.
z tytułu Faktury VAT z terminem wymagalności 14.02.2018
Cena minimalna sprzedaży: 2.531,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2023 r. na adres kancelarii syndyka.
Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty co do oferowanej ceny

Podpisanie umowy do 27 kwietnia 2023 r.

Oszacowanie wartości wierzytelności

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.