Wierzytelność REAGO GROUP SP. Z O.O.

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 15/21 Syndyk masy upadłości sprzeda:

należność przysługującą upadłej względem Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (KRS: 0000163791) z tytułu naprawienia szkody o wartości nominalnej 3.933.190,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Cena minimalna sprzedaży: 3,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2024 roku.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 odbędzie się licytacja.

>>>Regulamin konkursu ofert i aukcji 

>>>Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert i aukcji 

>>>Oszacowanie wartości wierzytelności

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.