Wierzytelność od Syndyka - PG

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt sygn. akt WA2M/GUp-s/340/2023 sprzeda:

Wierzytelności przysługujące upadłemu, w kwocie nominalnej 3699,01 zł Przedmiotem jest należność:
a) 172,05 złotych netto tytułem wynagrodzenia za lipiec 2011 r.;
b) 1.066,71 złotych netto tytułem wynagrodzenia za sierpień 2011 r.
c) 378,51 złotych netto tytułem wynagrodzenia za wrzesień 2011 r.;
d) 1.600,00 złotych netto tytułem prowizji;
e) 481,74 złotych tytułem odszkodowania za rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Dnia 15 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w sprawie o sygn. akt VII P 1727/11 o ustalenie istnienia stosunku pracy, wydanie świadectwa pracy, wynagrodzenie, odszkodowanie. Ponadto Sąd stwierdził, iż tytuł uprawnia do egzekucji.

Cena minimalna sprzedaży: 11,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2023 r. na adres kancelarii syndyka.

Podpisanie umowy do 9 czerwca 2023 r.

>>>> oszacowanie wartości należności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.