Wierzytelność od Syndyka - LECH

Wierzytelność od Syndyka - LECH

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1074/19 sprzeda:

Wierzytelność przysługująca upadłemu, w kwocie nominalnej 39.025,10 zł

z tytułu czynszu najmu. Syndyk uzyskał nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydziału Gospodarczego z dnia 15 stycznia 2021 r., sygn. akt: XVI GNc 6180/20). Na skutek złożonego przez pozwanego sprzeciwu postępowanie zawisło przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy pod sygn. akt: XV GC 2591/21.

Cena minimalna sprzedaży: 3.573,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 naja 2023 r. na adres kancelarii syndyka.

W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta syndyk przeprowadzi licytacje w dniu 12 maja 2023 o godz. 12:00, licytacja odbędzie się w kancelarii Syndyka wśród przybyłych oferentów

Podpisanie umowy do 31 maja 2023 r.

 

>>>> Regulamin konkursu ofert LECH 3573 zł do 8 maja 2023

>>>> Załącznik numer 1 do regulaminu

>>>> L.Ostaszewski Operat Szacunkowy J. Ciepał

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.