Wierzytelność od Syndyka - JW

Wierzytelność od Syndyka - JW

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/1595/2023 Syndyk masy upadłości sprzeda:

Wierzytelność wymagalną od osoby fizycznej, z tytułu pożyczki osobistej udzielonej przez Upadłego oraz zobowiązania Doradztwa Prawnego prowadzonego w ramach Spółki cywilnej, które Upadły spłacał w imieniu Dłużnika  w kwocie nominalnej 85.000,00 zł.

Syndyk zastrzega, iż dysponuje jedynie kopią dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności.

Cena minimalna sprzedaży: 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2024 roku.

Podpisanie umowy do 25 marca 2024 roku.

>>>Wycena należności 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.