Wierzytelność od Syndyka GP

Wierzytelność od Syndyka GP

Syndyk masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1220/21, sprzeda wierzytelność przysługującą Upadłemu w łącznej kwocie nominalnej 673.409,78 zł

będąca przedmiotem postępowania sądowego zawisłego przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga, I Wydział Cywilny pod sygn. akt I C 196/22. Po ogłoszeniu upadłości syndyk wstąpił do ww. postępowania, a następnie postanowieniem Sądu z dnia 27 kwietnia 2022 roku uzyskał zabezpieczenie roszczenia o zapłatę ww. kwoty poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską Agnieszki W. i Dariusza W. położonej w Borowej Górze, działki numer 168/29 oraz 168/41, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00054784/5, hipoteką przymusową.

Cena minimalna sprzedaży: 34.400,00
Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2023 r. na adres kancelarii syndyka.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 14 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w kancelarii syndyka odbędzie się licytacja wśród przybyłych oferentów.

Podpisanie umowy do 30 czerwca 2023 r.

>>>> Regulamin konkursu ofert termin do 9 czerwca 2023

>>>>  Oszacowanie wierzytelności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.