Wierzytelność - Mostostal Energomontaż Gliwice S.A.

Wierzytelność - Mostostal Energomontaż Gliwice S.A.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 65/21 sprzeda:

Wierzytelność przysługującą upadłemu, wobec osoby fizycznej w kwocie 3617 zł z tytułu kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IV Gospodarczy z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt IV GC 1451/14

Cena minimalna sprzedaży: 500,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2023 r. na adres kancelarii syndyka.

W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta syndyk przeprowadzi licytacje w dniu 17 kwietnia 2023 o godz. 12:30, licytacja odbędzie się w kancelarii Syndyka wśród przybyłych oferentów

Podpisanie umowy do 27 kwietnia 2023 r.

>>>> Mostostal wycena należności

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.