Wierzytelność JK

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/258/2024 syndyk masy upadłości sprzeda:

Należność o wartości nominalnej wynoszącej 4.749,00 zł, przysługującą Upadłej względem podmiotu zobowiązanego majątkowo z tytułu kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydziału Gospodarczego z dn. 7 czerwca 2018 r., sygn. akt: IX Ga 710/17. Z wniosku Upadłej toczyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez przez KS przy SR w Białej Podlaskiej Jana Wojciecha Iwańskiego, GKm 14/19, jednakże w grudniu 2019 roku postępowanie zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Cena minimalna sprzedaży wynosi: 3.561,75 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2024 roku,

Syndyk dokonuje wyboru najwyższej złożonej oferty co do oferowanej ceny, syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury sprzedaży, bez wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wyłonionym nabywcą bez podania przyczyny.

Zawarcie umowy do dnia 31 lipca 2024 roku.

Oferty można składać za pośrednictwem e-mail, lub osobiście w kancelarii Syndyka – Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.