Użytkowanie wieczyste drogi od Syndyka - Warszawa, Drawska

W postępowaniu upadłościowym Włodarzewska S.A. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 208/19 Syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, ul. Drawska, obręb 2-03-16, o powierzchni 5169 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00283146/6, wraz z prawem własności posadowionych budowli stanowiących m.in. drogę prywatną wraz z urządzonymi miejscami postojowymi.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 652.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.

Pisemne oferty należy składać do dnia 28 marca 2024 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 208/19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.

 

>>>Warunki przetargu i aukcji

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.