Udziały w spółkach od Syndyka - Simply + Energiawir

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 604/21 sprzeda:

1. 100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Simply Export sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000596728) za cenę nie niższa niż 1,00 zł.
2. 50 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Energiawir sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000221442) za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. na adres kancelarii syndyka.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży pakietu udziałów.

Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty co do ceny.

Podpisanie umowy do 14 kwietnia 2023 r.

>>>> oszacowanie wartości udziałów Energiawir

>>>> oszacowanie wartości udziałów Simply

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.