Udziały w spółce INKUBATOR PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

Udziały w spółce INKUBATOR PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/550/2022 sprzeda, w trybie z wolnej ręki inne prawa przysługujące Upadłemu, tj:

1. Pakiet 20 (dwudziestu) udziałów, stanowiących 33,33 % kapitału zakładowego spółki INKUBATOR PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, KRS: 0000853060 za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.
zawarcie umowy do dnia 14 kwietnia 2023 r.

Oferty można składać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub poprzez formularz kontaktowy, Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty co do ceny.

>>>> Wycena – INKUBATOR PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.