Udziały w nieruchomości zabudowanej Łajski, ul. Leśna

Udziały w nieruchomości zabudowanej Łajski, ul. Leśna

Przedmiotem konkursu ofert są udziały w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 563 m2 zabudowanej, położonej przy ul. Leśnej 43K w miejscowości Łajski, gminie Wieliszew, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 223/27 obręb Łajski, o powierzchni 563 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 128,42 m2 wraz z garażem o powierzchni 16,90 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00045971/7 za cenę nie niższą 601.600,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2023 roku. Wadium: 23.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

Załączniki:

Regulamin konkursu ofert

Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.