Udziały w MD WAKACJE sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/716/2023 sprzeda: 

Pakiet 5 (pięciu) udziałów, stanowiących 5 % kapitału zakładowego spółki MD WAKACJE sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000744868.

za cenę nie niższą niż 1,00 zł

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2024 roku,

zawarcie umowy do dnia 20 marca 2024 roku.

>>>Wycena udziałów 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.