Udział w nieruchomości od Syndyka- Głubczyn

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1287/21 Syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 313 o powierzchni 0,7915 ha, położonej w miejscowości Głubczyn, gminie Krajenka, powiecie złotowskim, województwie wielkopolskim

1. Łączna cena wywoławcza: 24.824,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100)

2. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 3 stycznia 2023 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

>>>Operat szacunkowy 

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.