Udział w nieruchomości gruntowej od Syndyka - Jastrzębia

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1272/20 sprzeda:

udział w wysokości 1/128 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewid. nr 140/2, 141, 183, 210, 213, 257/1, 314, 317, 370/1, 370/2, 409, 212, 227, 316, 342  obręb 0006 o łącznej powierzchni 9,2028 ha, znajdującej się w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Łowicz, w miejscowości Jastrzębia

  1. Cena wywoławcza wynosi 6.503,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset trzy złote 00/100).
  2. Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  3. Pisemne oferty należy składać do dnia 7 marca 2024 roku.
  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 11 marca 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.