Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska

Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska Udział w lokalu- Warszawa, Zawierciańska

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/468/2022 Syndyk masy upadłości sprzeda

  1. udział w wysokości 1471750/16483000 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 125,69 m2 położonego w budynku mieszkalnym w Warszawie, dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Zawierciańskiej 7 A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA6M/00491117/0
  2. udział w wysokości 16483/29327 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WAM/00039497/1.

1. Łączna cena wywoławcza: 93.999,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 9.400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 3 października 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 5 października 2023 roku o godzinie 12:00

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.