Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka

Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka Mikroapartament U715 - Warszawa, ul. Kasprzaka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1220/19, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 715 położonego przy ul. Kasprzaka 31 w Warszawie o pow. 20,93 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA4M/00479762/2 wraz z udziałem w wysokości 2093/2025679 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA4M/00457201/2. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 3/654 części, z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca parkingowego nr -2/41 położonego w garażu wielostanowiskowym, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA4M/00467635/6 za cenę nie niższą niż 343.000,00 zł netto.

1. Cena wywoławcza: 343.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) netto.

2. Wymagane wadium w wysokości 40.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 28 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>Operat szacunkowy

>>Opinia podatkowa

>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.