Platforma informatyczna "Protect.me"

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GUp/32/2024 syndyk masy upadłości sprzeda:

platformę informatyczną do sprzedaży ubezpieczeń, na którą składają się aplikacja mobilna, strona www. oraz system back office.

Cena minimalna sprzedaży wynosi: 15.000,00 zł

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2024 roku.

Syndyk dokonuje wyboru najwyższej złożonej oferty co do oferowanej ceny.

Zawarcie umowy do dnia 26 lipca 2024 roku.

Syndyk dokonuje wyboru najwyższej złożonej oferty co do oferowanej ceny, oraz zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wyłonionym nabywcą bez podania przyczyny.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.