Piwnice- Poznań, Rybaki, Kwiatowa

Piwnice- Poznań, Rybaki, Kwiatowa Piwnice- Poznań, Rybaki, Kwiatowa Piwnice- Poznań, Rybaki, Kwiatowa Piwnice- Poznań, Rybaki, Kwiatowa Piwnice- Poznań, Rybaki, Kwiatowa Piwnice- Poznań, Rybaki, Kwiatowa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 14606/124425 w nieruchomości położonej przy ul. Rybaki 23 i Kwiatowej 12 w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00001723/5.

Na ww. udział składają się trzy niewyodrębnione lokale niemieszkalne (piwnice):
1) lokal niemieszkalny nr 06 z udziałem w wysokości 1962/124425,
2) lokal niemieszkalny nr 04 z udziałem w wysokości 7072/124425,
3) lokal niemieszkalny nr 02 z udziałem w wysokości 5572/124425,

Cena minimalna to: 545.971,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 55.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 3 sierpnia 2023 roku o godzinie 13:00.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.