Piwnice- Poznań, Poznańska

Piwnice- Poznań, Poznańska

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) Udział w wysokości 7183/194112 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 24/26, stanowiący piwnicę, dla którego to udziału Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00090195/4

b) Udział w wysokości 4999/194112 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 24/26, stanowiący piwnicę, dla którego to udziału Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00090195/4

Cena minimalna to: 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 3 sierpnia 2023 roku o godzinie 14:00.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.